FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Dziś w przyjaznym jak zawsze DPS - ie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu hospicyjnego i wolontariuszy medycznych, którzy, mam nadzieję, już niedługo staną się jego pełnoprawnymi członkami. Spotkanie miało charakter "wieczorku zapoznawczego", ale wstępnie poruszone zostały różne kwestie pracy wolontariuszy i ich miejsca w zespole.