FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Z okazji Dnia Dziecka wolontariuszom Fundacji „Salus Homini”, tym młodszym, jak i tym starszym, zdrowia, zapału do pracy oraz nieustającej satysfakcji i radości czerpanej ze świadomości niesionej pomocy i darowanego dobra życzą koordynatorki Centrum Wolontariatu w Nakle nad Notecią – Dobrosława Jedynak i  Ilona Dzijak - Muniak.

Trwa szkolenie wolontariuszy medycznych. Nasi kursanci zbliżają się do półmetka. W piątek i sobotę, 30 i 31 maja uczestniczyli w „Kursie podstawowym pierwszej pomocy przedmedycznej” prowadzonym przez pana Andrzeja Pyszkę z Maltańskiej Służby Medycznej. W zajęciach teoretycznych i praktycznych, zakończonych egzaminem testowym, wzięło udział 20 wolontariuszy. Wszyscy, którzy pozytywnie zaliczyli test otrzymają europejski certyfikat zaświadczający o ich umiejętnościach.

 

 

W dniu dzisiejszym ruszyła akcja profilaktyczna mająca na celu wczesne wykrywanie zmian nowotworowych i gruźliczych. Przeprowadzone zostały badania przesiewowe RTG płuc i badania ciśnienia krwi dla mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Akcja została zorganizowana przez Fundację i naszego partnera w realizacji zadania: NZOZ "MEDICUS" sp. z o.o. Nakło n/Notecią ul. Chrobrego 15.

Badania zostały sfinansowane w części przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Druga tura badań zostanie przeprowadzona dla mieszkańców Paterka, Ślesina i Nakła w miesiącu wrześniu, po uprzednim nagłośnieniu w lokalnych mediach.

Kartki świąteczne dla pacjentów i przyjaciół Hospicjum Domowego NZOZ "Medicus" własnoręcznie wykonały w tym roku wolontariuszki z Gimnazjum nr 4 w Nakle i uczniowie klas Vc, Vb, VIa, i VIc Szkoły Podstawowej w Mroczy. Uczniowie pracowali pod opieką Pani Ewy Gałąski.

Kartka świąteczna z życzeniami, wykonana przez Alinę Tadych - uczennicę klasy VIa Szkoły Podstawowej w Mroczy.

16 lutego na zaproszenie Fundacji „Salus Homini” odwiedził Nakło ksiądz doktor Jan Kaczkowski – dyrektor Puckiego Hospicjum Domowego. Program wizyty obejmował wygłoszenie nauki dla podopiecznych lokalnego Domu Opieki Społecznej, koncelebrację Mszy Św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca, spotkanie i dyskusję panelową na temat cierpienia i nadziei z udziałem pracowników i wolontariuszy Hospicjum Domowego NZOZ „Medicus” w Nakle nad Notecią oraz zaproszonych gości.

Te wszystkie wydarzenia złożyły się na obchody tegorocznego Dnia Chorego.

Ksiądz Jan Kaczkowski jest postacią nietuzinkową. Można było się spodziewać, że w kazaniu będzie mówił o cierpieniu i konieczności troszczenia się o chorych. Tymczasem duszpasterz zaskoczył wiernych nauką poświęconą chorym i do nich skierowaną. Bowiem nie o prawach cierpiących prawił ksiądz z Pucka, a o ich powinnościach wobec zdrowych.Człowiek chory nie zostaje zwolniony z bycia człowiekiem do ostatniej chwili. Do końca, pomimo fizycznej słabości i niedostatków powinien wymagać od siebie i wypełniać wobec swoich bliskich obowiązki moralne. W ten sposób pielęgnuje swoje człowieczeństwo.

11 lutego będziemy po raz XVI obchodzili Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II we wspomnienie pierwszego objawienia Maryi w Lourdes. Włączamy się w obchody tego Święta, mając nadzieję, że ich forma pomoże chorym w przeżywaniu cierpienia, a nam wszystkim, całej społeczności zwróci uwagę na tych, którzy najbardziej potrzebują naszej troski. Zaprosiliśmy do Nakła księdza Jana Kaczkowskiego - dyrektora Hospicjum Domowego w Pucku.

Plan wizyty Księdza jest następujący:

* 16  lutego (sobota) godzina 16:00 w kaplicy Domu Pomocy Społecznej - Msza Św. koncelebrowana z ks.Tutką, kapelanem DPS-u dla chorych hospicjum Domowego NZOZ Medicus i podopiecznych DPS-u. 
* 17 lutego (niedziela) godzina 10:00 w Kościele pw.Św.Wawrzyńca- ksiądz J.Kaczkowskibędzie koncelebrował Mszę Św. i wygłosi naukę dla chorych. Msza będzie transmitowana przez nakielskie radio.
* O godzinie 14:00 tego dnia, w sali świetlicowej Domu Pomocy Społecznej, odbędzie się prowadzona przez Gościa dyskusja panelowa na temat cierpienia i nadziei dla personelu DPS-u, Hospicjum, MGOPS, PCPR  i wolontariuszy.